Hopp til innhald

  1. Home
  2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
  3. Mediebruk og mediepåverknadChevronRight
  4. Oppgåve om minoritetar i mediaChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Oppgåve om minoritetar i media

Sjå videoklippet med journalist og forfattar Øivind Fjeldstad. Lag deretter eit journalistisk produkt der du diskuterer korleis media påverkar haldningane våre til minoritetar.

– Når du som innvandrar har gjort noko bra, for eksempel på idrettsbanen, er du norsk. Gjer du noko kriminelt, er du av utanlandsk opphav, seier journalist og forfattar Øivind Fjeldstad.

Du kan for eksempel lage ein avisartikkel, eit TV-innslag eller ein podkast.

Tips til problemstillingar

  • Kvifor er det viktig med eit kritisk blikk på dekninga media gjer av minoritetar?
  • Gir media eit rett eller gale bilete av verkelegheita?
  • Er det andre som bidreg til at media gir eit unyansert verkelegheitsbilete?
  • Kan media si dekning av ulike minoritetsgrupper forandre seg over tid?
  • Ser du nokre positive utviklingstrekk i media sitt bilete av minoritetar?

Læringsressursar

Mediebruk og mediepåverknad

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar

SubjectEmne

Vurderingsressurs