Hopp til innhald

  1. Home
  2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
  3. Mediebruk og mediepåverknadChevronRight
  4. Reflekter over mediepåverknadChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåver og aktivitetar

Reflekter over mediepåverknad

Set dykk saman to og to og diskuter spørsmåla om mediebruk og mediepåverknad. Etterpå kan de diskutere dei ulike synspunkta i klassen.

To jenter bruker data i friluft. Foto.

Oppgåve 1

  1. Finn argument for at mediebruk og dataspel bidreg til meir vald.
  2. Finn argument for at mediebruk og dataspel ikkje bidreg til meir vald.

Oppgåve 2

  1. Finn argument for at kroppsfiksering i skjønnheitsbloggar gir ungdom eit dårlegare sjølvbilete.
  2. Finn argument for at kroppsfiksering i skjønnheitsbloggar ikkje gir ungdom eit dårlegare sjølvbilete.

Oppgåve 3

Sjå videoen nedanfor og diskuter deretter korleis vi blir påverka av ulike helseoppslag i media.

Læringsressursar

Mediebruk og mediepåverknad

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar

SubjectEmne

Vurderingsressurs