Hopp til innhald

  1. Home
  2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
  3. Mediebruk og mediepåverknadChevronRight
  4. Mediebruk og statistikkChevronRight
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Når du har gjennomført denne læringsstien, skal du

  • vite kva som kjenneteiknar dei unges mediebruk i dag med omsyn til tidsbruk og innhald
  • forstå kvifor dei unge sin mediebruk er ulik mediebruk i andre aldersgrupper
  • kunne lese, analysere og tolke enkel statistikk
  • kunne presentere statistiske data om mediebruk for andre