Hopp til innhald

  1. Home
  2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
  3. Mediebruk og mediepåverknadChevronRight
  4. Medievanar og bruk av sosiale mediumChevronRight
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

CC-BY-SA-4.0

Når du har fullført denne læringsstien, skal du

  • ha reflektert over korleis du sjølv og andre bruker sosiale medium
  • ha kjennskap til Erving Goffmans rolleteori og omgrepa frontstage og backstage
  • ha laga eit videointervju som handlar om korleis unge menneske presenterer seg sjølv på sosiale medium
  • ha skrive ein drøftande tekst om korleis sosiale medium påverkar ungdommar i dag