Hopp til innhald

 1. Home
 2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
 3. Mediebruk og mediepåverknadChevronRight
 4. Iscenesetting på FacebookChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåver og aktivitetar

Iscenesetting på Facebook

Facebook er ein arena der menneske set sitt eige liv i scene for andre gjennom å kle seg med ei spesiell maske eller ein «profil». Maska kjem blant anna til syne gjennom val av profilbilete, framsidebilete og annan informasjon som avsendaren vel å dele med andre.

En Celtic-fan tar en selfie på tribunen. Foto.
Vi bruker «selfies» til å framstille oss sjølve slik vi ønskjer andre skal sjå oss.

Oppgåve 1

Tenk over desse spørsmåla:

 • Kven er du eigentleg?
 • Kven ønskjer du å vere?
 • Korleis tenkjer du at du framstiller deg sjølv overfor foreldre, vener, lærarar, ukjende?

Oppgåve 2

Ta utgangspunkt i din eigen profil på Facebook og gjer ei analyse av korleis du framstiller deg overfor venene dine der. Dersom du ikkje har ein Facebook-konto, kan du gå saman med ein ven som har ein slik konto, når du skal jobbe med denne oppgåva.

 1. Kva fortel profilbiletet du har valt, om deg?
 2. Kva formidlar framsidebiletet du har valt?
 3. Kva for annan informasjon deler du med andre under menyen «Om» på Facebook?
 4. Kvifor har du valt å dele nettopp denne informasjonen?
 5. Gir Facebook-profilen din eit sant bilete av den du eigentleg er? Kvifor? Kvifor ikkje?

Oppgåve 3

Studer Facebook-profilen til ein klassekamerat.

 1. Korleis presenterer denne personen seg på Facebook?
 2. Synest du denne profilen viser kven denne personen eigentleg er?
 3. Samanlikn måten personen set seg sjølv i scene på med det som er vanleg blant personar på din eigen alder. Kva er likt? Kva er forskjellig?
 4. Diskuter gjerne det du har komme fram til med klassekameraten din. Er han eller ho samd i det du har funne ut?
Jonas Gahr Støre (midten), partileder i Arbeiderpartiet, Stefan Löfven (t.h.), partileder i Socialdemokraterna og Sveriges statsminister, Helle Thorning-Schmidt (t.v.).
I 2015 kåra NTB scanpix dette biletet til «Dagens bilete». Partileiar i Arbeidarpartiet Jonas Gahr Støre tek ein selfie saman med den svenske statsministeren Stefan Löfven (t.h.) og den danske statsministeren Helle Thorning-Schmidt (t.v.).

Oppgåve 4

 1. Mange idrettsfolk, artistar og politikarar bruker Facebook til å marknadsføre seg sjølve og det dei driv med. Studer Facebook-profilen til tre kjende personar. Kva fortel profilane om dei verdiane og eigenskapane desse personane gjerne vil at vi knyter til dei?
 2. Er det sider ved livet og verksemda til desse personane som ikkje blir synleggjorde?

Læringsressursar

Mediebruk og mediepåverknad

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar

SubjectEmne

Vurderingsressurs