Hopp til innhald

  1. Home
  2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
  3. Mediebruk og mediepåverknadChevronRight
  4. Identifiser kjeldeneChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Identifiser kjeldene

I denne oppgåva skal du dentifisere kjeldene til eit presseoppslag og finne ut kva interesser dei har.

Sjå korleis dei to elevane på Nordahl Grieg vidaregåande skule gjekk fram da dei undersøkte medieoppslaga om laksenæringa.

Arbeidsoppdrag

Del klassen i grupper. Kvar gruppe tek føre seg ei spesiell sak som har vore i fokus i media i løpet av den siste månaden, og der det kan tenkast at ei bedrift eller ein organisasjon er leverandør av den informasjonen som saka bygger på.

Sjå gjerne tiftinga for kritisk og undersøkjande presse: SKUPS verktøykasse

  • Kva for eigeninteresse kan bedrifta eller organisasjonen ha i denne saka?
  • Er det informasjon i denne saka som er levert av kjelda sjølv?
  • Stiller journalisten kritiske spørsmål til den informasjonen kjelda kjem med?
  • Bygger den redaksjonelle teksten berre på denne eine kjelda, eller er det brukt andre kjelder til å kaste lys over saka?
  • Er saka utforma på ein slik måte at ho kan karakteriserast som tekstreklame?
  • I kva grad er dekninga av denne saka i tråd med § 2.6 og § 3.2 i Ver Varsam-plakaten?

Læringsressursar

Mediebruk og mediepåverknad

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar

SubjectEmne

Vurderingsressurs