Hopp til innhald

  1. Home
  2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
  3. MediehistorieChevronRight
  4. Internasjonal mediehistorieChevronRight
  5. Analyser og samanlikn norske NS-plakatarChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåver og aktivitetar

Analyser og samanlikn norske NS-plakatar

1. Beskriv kvar av dei tre plakatane med omsyn til:

  • denotasjonar
  • bruk av symbol
  • konnotasjonar
  • bodskap

2. Kva for fellestrekk har dei tre plakatane?

3. Kva for hensikt trur du avsendarane av desse plakatene hadde?

4. Kva for verknad trur du slike plakatar ville ha hatt på norske ungdommar i dag?

Læringsressursar

Internasjonal mediehistorie

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar

SubjectEmne

Vurderingsressurs

SubjectEmne

Kjeldemateriale