Hopp til innhald

  1. Home
  2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
  3. MediehistorieChevronRight
  4. Internasjonal mediehistorieChevronRight
  5. Media si historieChevronRight
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Læringsstien byggjer på det digitale oppslagsverket Mediehistorier. I dette oppslagsverket finn du bilete og videoar som illustrerer og utdjupar tekstane i læringsstien.

 

Når du har jobba med denne læringsstien, skal du

  • ha kjennskap til korleis ulike medium har oppstått og utvikla seg over tid
  • forstå korleis teknologien styrer måten menneske kommuniserer på
  • forstå korleis mediekommunikasjon påverkar samfunnet