Hopp til innhald

  1. Home
  2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
  3. MediehistorieChevronRight
  4. Internasjonal mediehistorieChevronRight
  5. Propaganda i ulike krigsperiodarChevronRight
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Etter arbeid med denne læringsstien skal du

  • vite kva propaganda er og kvifor det blir brukt som verkemiddel i krigføring
  • kjenne til ulike eksempel på korleis propaganda vert brukt av ulike styresmakter i periodar med krig
  • forstå at propaganda utvikler seg i takt med utviklinga til media og folk sin bruk av media