Hopp til innhald

  1. Home
  2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
  3. MediehistorieChevronRight
  4. Internasjonal mediehistorieChevronRight
  5. Lag ein presentasjon om InternettChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåver og aktivitetar

Lag ein presentasjon om Internett

Oppgåve 1: Historia til Internett

internett - verktøy

Lag ein multimedierik presentasjon for klassen din om historia til Internett.

Lag presentasjonen i Prezi eller PowerPoint. Bruk gjerne bilete eller videoar som du finn her på NDLA i presentasjonen din.

Oppgåve 2: Kor stort er Internett?

Leit fram nokre ferske tal som illustrerer storleiken på Internett.
Lag ein infografikk der du presenterer desse tala. Bruk gjerne gratisverktøyet Piktochart. Du kan også bruke Prezi eller PowerPoint.

Oppgåve 3: Søkjeteknikkar

Dei fleste av oss brukar berre ein brøkdel av dei moglegheitene Google gir til å finne informasjonen vi er på jakt etter. Vel ut tre–fire avanserte søkjeteknikkar, og presenter dei i form av eit undervisningsopplegg for klassen din.

Nyttige nettverktøy

Læringsressursar

Internasjonal mediehistorie

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar

SubjectEmne

Vurderingsressurs

SubjectEmne

Kjeldemateriale