Hopp til innhald

  1. Home
  2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
  3. MediehistorieChevronRight
  4. Internasjonal mediehistorieChevronRight
  5. Refleksjonsoppgåver – mediehistorieChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Refleksjonsoppgåver – mediehistorie

Refleksjonsoppgåver til internasjonal mediehistorie. Oppgåvesettet kan ein bruke på ei heildagsprøve i mediehistorie.

Gutt. Foto.

Oppgåver

  1. Alle revolusjonar har sine eigne årsaker og verknader. Men enkelte historikarar meiner at brå og omfattande endringar i media fører til endringar i heile samfunnsstrukturen. Leit fram eksempel som kan bekrefte denne hypotesen. Kva meiner du?
  2. «Folk har ikkje berre slutta å kjøpe desse gamaldagse tinga som ein kallar bøker, men til og med å lese dei!» Dette sa ein skotsk trykkar i 1844. Er han i ferd med å få rett? Kva meiner du om framtida for boka? Grunngi svaret.
  3. Edvard Murrow blei ein av dei mest respekterte radioreporterane under krigen. Søk opp nokre av reportasjane hans. Kva meiner du det er som gjorde dei så verksame?
  4. I 1910 var danske Nordisk Film det nest største filmselskapet i verda. Korleis var det mogleg for eit så lite land å oppnå dette, og kvifor er det annleis i dag?

Læringsressursar

Internasjonal mediehistorie

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar

SubjectEmne

Vurderingsressurs

SubjectEmne

Kjeldemateriale