Hopp til innhald

  1. Home
  2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
  3. MediehistorieChevronRight
  4. Norsk mediehistorieChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Norsk mediehistorie

Grunnlova i 1814 slo fast at det skulle vere trykkjefridom og ytringsfridom i Noreg. Dette vedtaket er grunnlaget for den rolla norske medium har hatt, og framleis har, i utviklinga av Noreg som eit demokratisk samfunn.

En smilende Einar Gulbrandsen (59 år) har nettopp mottatt sin radio fra NRKs Radiogavefond. Oslo 1950. Foto.

Trykkjekunsten og opprettinga av det norske Postverket i 1647 gjorde det mogleg å spreie bøker og aviser til mange menneske på kort tid. Kommunikasjon via telegraf og telefon endra seinare kommunikasjonsmønsteret og knytte dei ulike landsdelane tettare saman.

Den profesjonelle journalistikken oppstod då avisene midt på 1800-talet hadde funne forma si som nyheitsmedium. Avisene, og seinare radio og fjernsyn, gav folk innsikt i politiske spørsmål.

Etter kvart voks det fram ein eigen medieindustri som knytte det norske folket saman rundt felles opplevingar framfor radioapparatet, kinolerretet eller TV-skjermen.

Etter totusenårskiftet er framleis dei fem store massemedia viktige aktørar i samfunnet vårt. Men det som først og fremst pregar det første tiåret på 2000-talet, er framveksten av nye, personlege medium.

Læringsressursar

Norsk mediehistorie

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale