Hopp til innhald

 1. Home
 2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
 3. Journalistikk, informasjon og reklameChevronRight
 4. MarknadskommunikasjonChevronRight
 5. Annonsar i nettaviser og papiraviserChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Annonsar i nettaviser og papiraviser

Gå inn på nettsida til den største regionavisa på heimstaden din. Samanlikn annonsar på nett og papir.

 1. Kor mange ulike annonsørar reklamerer på denne nettsida?
 2. Inneheld sida kunngjeringar, eller berre salsannonsar?
 3. Kven er avsendarane?
 4. Kor mange annonsar inneheld animerte (rørlege) effektar?
 5. Kva kan grunnen vere til at annonsørane vel å bruke slike effektar?
 6. Samanlikn annonsane på nettsida med annonsane i papirutgåva av regionsavisa.
 7. Korleis skil måten nettannonsane er utforma på seg frå forma på dei annonsane du finn i papiravisa?
 8. Er det dei same annonsørane i båe utgåvene? Viss ikkje, kvifor trur du nokre vel å annonsere i papiravis og andre i nettavis?

Læringsressursar

Marknadskommunikasjon

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter