Hopp til innhald

  1. Home
  2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
  3. Journalistikk, informasjon og reklameChevronRight
  4. MarknadskommunikasjonChevronRight
  5. Marknadsføringsmodellen AIDASChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Marknadsføringsmodellen AIDAS

Oppgåva til reklamebransjen er å skape behov, fange merksemda til forbrukarane og få dei til å kjøpe ei vare eller ei teneste. AIDAS er ein modell som oppsummerer kva som skal til for å lykkast.

Jente omgitt av mange budskap i tegneserieformat. Illustrasjon.

Stoppeffektar

Verkemiddel som er brukte for å fange merksemda til mottakarane, kallar vi stoppeffektar. Ein stoppeffekt kan vere eit oppsiktsvekkjande bilete, ein prangande farge eller ein provoserande påstand.

Reklamebyråa bruker stoppeffektar for at bodskapen ikkje skal drukne i mengda av annan informasjon. Men når mottakaren først stoppar opp, må han eller ho også oppleve at informasjonen som blir gitt, er relevant og truverdig. Klarer du å få mottakaren til å bli kjenslemessig engasjert, har du langt på veg lykkast med reklameverksemda di.

AIDAS-modellen

AIDAS er ei forkorting for ein mykje brukt modell i reklamebransjen. Bokstavane står for

  • A Attention – merksemda til forbrukaren blir vekt
  • I Interest – forbrukaren blir interessert i bodskapen eller produktet
  • D Desire – eit ønske eller eit behov oppstår hos forbrukaren
  • A Action – forbrukaren gjer det annonsøren ønskjer, for eksempel kjøper ei vare
Tegneseriestripe som viser dei ulike fasane i modellen. Illustrasjon.
Dei ulike fasane i AIDAS-modellen

På vegne av oppdragsgivaren sin kommuniserer reklamemedarbeidaren med forbrukaren, med AIDAS-modellen som rettesnor. Utan merksemd, interesse og ønskje om eit produkt, blir det heller ingen handel. Og om kunden ikkje er tilfreds, ja då spreier ikkje den gode bodskapen seg vidare til andre potensielle kundar.

Læringsressursar

Marknadskommunikasjon

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter