Hopp til innhald

 1. Home
 2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
 3. Journalistikk, informasjon og reklameChevronRight
 4. MarknadskommunikasjonChevronRight
 5. Å fange merksemda til forbrukaraneChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Å fange merksemda til forbrukarane

Lettkledd dame på utandørsreklame. Fotografi.
Anna Nicole Smith på reklameplakatar for H&M

Oppgåve 1

Studer reklameplakaten til H&M.

 1. Kva element er brukte for å vekkje merksemd?
 2. Kva er det som gjer at dei som ser denne reklamen, blir interessert i produktet?
 3. Kva behov eller ønskjer skaper denne reklamen hos dei som ser han?
 4. Kva ønskjer annonsøren at dei som ser denne reklamen, skal gjere?
Apple-butikk i New York. Fotografi.
Apple-butikk i New York

Oppgåve 2

Diskuter i klassen:

 • Korleis kjem AIDAS-prinsippet til syne i måten Apple marknadsfører nye produkt på?
 • Gjer nettsøk for å finne eksempel.

Oppgåve 3

Gå saman i grupper på tre. Tenk dykk at de driv ei ungdomsbedrift saman med nokon andre i klassen.

 1. Kva varer eller tenester kunne bedrifta dykkar tilby?
 2. Kva kanalar ville de bruke for å reklamere for det bedrifta tilbyr?
 3. Korleis ville de gå fram for å fange merksemda til mottakarane?

Læringsressursar

Marknadskommunikasjon

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter