Hopp til innhald

  1. Home
  2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
  3. Journalistikk, informasjon og reklameChevronRight
  4. MarknadskommunikasjonChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Marknadskommunikasjon

Marknadsføring og reklame har som føremål å skape haldningar og endre åtferd. Gjennom langsiktig merkevarebygging og reklamekampanjar kan eit reklamebyrå hjelpe ein oppdragsgivar med å få fleire kundar og selje fleire varer og tenester.

Kvinne i rosa holder hjerteformet kjærlighet på pinne. Foto.

Å jobbe med reklame handlar om å skape og endre haldningar og få kundar til å endre åtferd, altså kjøpe eit bestemt produkt eller kjøpe eit produkt framfor eit anna. Reklame kan utformat i ulike format og tilpassast ulike medium, som TV, aviser og nettaviser, YouTube og radio.

Reklamebransjen og marknadsføring er regulert, det vil seie at det finst grenser for kva det er lov å reklamere for, og korleis det skal gjerast. For eksempel er det forbode å reklamere for alkohol og tobakk i Noreg.

Læringsressursar

Marknadskommunikasjon

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar