Hopp til innhald

  1. Home
  2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
  3. Journalistikk, informasjon og reklameChevronRight
  4. KommunikasjonsverksemdChevronRight
  5. Kommunikasjon og haldningsendringarChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåver og aktivitetar

Kommunikasjon og haldningsendringar

I filmen fortel Signe Gunn Myre i Statens vegvesen om arbeidet med ein haldningskampanje mot høg fart.

Sjå filmen, gjerne fleire gonger om det trengst. Reflekter så over spørsmåla nedanfor, aleine eller saman med andre.

  1. Kva er det første spørsmålet Signe Gunn Myre stiller seg når ho blir beden om å planleggje ein haldningskampanje?
  2. Korleis kom teamet hennar fram til målgruppa for denne haldningskampanjen?
  3. Kva verkemiddel bruker kampanjen for å endre haldningar?

Læringsressursar

Kommunikasjonsverksemd

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?