Hopp til innhald

  1. Home
  2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
  3. Journalistikk, informasjon og reklameChevronRight
  4. JournalistikkChevronRight
  5. Vel rett pressefotoChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Vel rett pressefoto

Val av bilete er viktig for vinklinga av ei nyheitssak. Kven av desse pressebileta du vil bruke i ei sak om klimapolitikken til regjeringa Solberg?

Her ser du ti alternative bilete av statsminister Erna Solberg i ulike situasjonar som alle handlar om klimapolitikk.

Oppgåver

  1. Kva for konnotasjonar oppstår når du ser kvart av desse ti bileta?
  2. Du skal lage eit oppslag om norsk klimapolitikk til avisa i morgon. Vel to bilete. Grunngje kvifor du vel nettopp desse bileta.
  3. Lag bilettekst til dei to bileta du har valt.
  4. Deretter lagar du overskrift og ingress som står i stil med biletvalet ditt.

Læringsressursar

Journalistikk

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar

SubjectEmne

Kjeldemateriale