Hopp til innhald

  1. Home
  2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
  3. Journalistikk, informasjon og reklameChevronRight
  4. JournalistikkChevronRight
  5. Er kjeldene truverdige?ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåver og aktivitetar

Er kjeldene truverdige?

Det er ein stille dag i redaksjonen. Brått dukkar det opp ei melding på Facebook frå ein du kjenner. Sparebanken Rett Vest er rana! Du kastar deg i bilen og trør gassen i botn. Samstundes sjekkar du meldingar på Twitter og i den lokale nettavisa.

Journalist Mads A. Andersen foran PC-skjerm i VGs redaksjonslokale. Fotografi.

Oppdrag

  1. Du er journalist i NRK Sørlandet og skal lage ei nyheitssak om eit bankran til nyheitssendinga på radio kl. 17.30 og til TV-sendinga kl. 18.40 same dag. Kven av kjeldene nedanfor vil du sitere i nyheitsmeldinga på radio? Grunngi svaret ut frå det du veit om kor truverdige kjelder er.
  2. Skriv teksten til den nyheitsmeldinga du vil ha på radio.
  3. Kva for kjelder vil du intervjue i TV- sendinga seinare på kvelden? Grunngi svaret ut frå det du veit om kjeldekritikk og presseetikk.

Liste over moglege kjelder

Læringsressursar

Journalistikk

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar

SubjectEmne

Kjeldemateriale