Hopp til innhald

  1. Home
  2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
  3. Journalistikk, informasjon og reklameChevronRight
  4. JournalistikkChevronRight
  5. Journalistikk og journalistrollaChevronRight
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

  • kjenne til forskjellen på subjektiv og objektiv journalistikk
  • kjenne til kva som særpregar ulike journalistiske saksområde
  • forstå årsaka til at journalistrolla er i endring og kunne drøfte kva konsekvensar det kan få