Hopp til innhald

  1. Home
  2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
  3. Journalistikk, informasjon og reklameChevronRight
  4. JournalistikkChevronRight
  5. LokalavisjournalistikkChevronRight
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Etter å ha arbeidd med læringsstien skal du

  • vite korleis ein nyheitsartikkel blir skriven

  • kunne gjennomføre ein journalistisk tekstproduksjon

  • forstå kvifor lokal nyheitsjournalistikk er viktig for lokaldemokratiet