Hopp til innhald

 1. Home
 2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
 3. Journalistikk, informasjon og reklameChevronRight
 4. JournalistikkChevronRight
 5. Innføring i journalistikkChevronRight
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Når du er ferdig med denne læringsstien skal du

 • vite kva journalistikk er og korleis ein journalist jobbar
 • vite kva ein nyheit er, og kjenne til dei viktigaste nyhetskriteria
 • kjenne til prosessen frå idéen oppstår til saka er publisert
 • kjenne til og kunne bruke dei seks grunnleggjande spørjeorda
 • vite kva for element ein nyhetsreportasje inneheld
 • kjenne til og kunne bruke skrivemodellen "den omvendte pyramiden"