Hopp til innhald

 1. Home
 2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
 3. MedieproduksjonChevronRight
 4. Medieproduksjon på oppdragChevronRight
 5. Medieproduksjon på oppdragChevronRight
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Når du har jobba med denne læringsstien, skal du

 • kjenne til kva for moglegheiter du har som elev til å utføre oppdrag for ei bedrift eller ein organisasjon
 • kunne lage ein produksjonsplan
 • vite korleis du lagar kalkylar, budsjett og rekneskapar
 • ha innsikt i kva som blir kravd av ulike typar oppdrag, og korleis profesjonelle prosjekt blir gjennomførte
 • forstå kva som blir kravd av ein medieprodusent gjennom å utføre eit oppdrag saman med andre
 • kunne vurdere prosess og produkt opp mot oppdragsgivaren sine forventningar, og kompetansemål i læreplanen