Hopp til innhald

 1. Home
 2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
 3. MedieproduksjonChevronRight
 4. Medieproduksjon på oppdragChevronRight
 5. Fotooppdrag for magasinChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Arbeidsoppdrag

Fotooppdrag for magasin

Eit oppdrag som leiar deg gjennom heile prosessen frå idé til ferdig produkt retta mot ei spesiell målgruppe.

Det er fint å trene seg ved å utføre tenkte fotooppdrag, men endå artigare å jobbe med ekte oppdrag. Her er Tom Knudsen fotograf for bandet Sirenia.

Oppdrag

Du og medelevane dine skal jobbe som fotografar for Magasinet UNG. Magasinet ønskjer seg eit lite biletarkiv til ei sak om mediebruk blant unge. Målgruppa er ungdom frå 13–18 år.


 • Kvar elev skal produsere to bilete.
 • Produksjonen skal planleggjast grundig i førekant:
  • Lag framdriftsplan, gjer avtalar med eventuelle modellar, og finn og prøver ut passande location.
  • I tillegg skal kvar elev utforme skisser som viser korleis dei vil løyse oppgåva. Skissa skal innehalde relevant informasjon om biletutsnitt, kameravinkel osb., og ei blyantskisse av motivet. Skissa skal godkjennast av faglærar før eleven startar arbeidet med opptaket.
  • Deretter skal eleven fotografere og etterbehandle motiva.
 • Eleven presenterer dei ferdige fotografia i god oppløysing i høgdeformat på storskjerm for faglærar og resten av klassen. I samband med presentasjonen skal de reflektere over kva bodskap biletet formidlar, og korleis bileta kommuniserer med målgruppa.

Læringsressursar

Medieproduksjon på oppdrag

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?