Hopp til innhald

  1. Home
  2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
  3. MedieproduksjonChevronRight
  4. Medieproduksjon på oppdragChevronRight
  5. Fotografer den lokale fotballkubben dinChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Fotografer den lokale fotballkubben din

Har du lyst på eit interessant fotooppdrag? Ta kontakt med den lokale fotballklubben der du bur, og tilby dei å ta portrettfoto av alle spelarane.

Elevar på fotooppdrag i fotballklubben IK Start.

Oppdrag

Ta kontakt med den lokale fotballklubben der du bur. På førehand bør klassen ha produsert nokre gode portrettfotografi som de legg ved som portefølje.

Tilby klubben å ta portrettfotografi av alle spelarane på laget. Lag klare avtalar om kven som har rett til å bruke bileta i etterkant, og i kva samanheng dei kan brukast.

Hugs at desse bileta skal vise personen i rolla som fotballspelar, samtidig som de freistar å fange personlegdomen til kvar enkelt spelar i biletet.

Test alt utstyret før de går i gang, og sørg for at batteria har tilstrekkeleg kapasitet, og at det er nok plass på minnebrikkene.

Dokumenter og vurder prosess og produkt. Brukt dokumentasjonsverktøyet.

Læringsressursar

Medieproduksjon på oppdrag

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?