Hopp til innhald

  1. Home
  2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
  3. MedieproduksjonChevronRight
  4. Medieproduksjon på oppdragChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Medieproduksjon på oppdrag

Læreplanen for medie- og informasjonskunnskap 2 krev at du og medelevane dine skal lage ein medieproduksjon på oppdrag for ein bedrift eller ein organisasjon.

person med mange armer som gjør forskjellige ting samtidig. Foto.

Før de byrjar, er det viktig å klarleggje kva forventningar oppdragsgivaren har, og kva tid og i kva format produktet skal leverast. Då er det større sjanse for at oppdragsgivar blir nøgd.

Produksjonsoppdrag må planleggjast godt. Hugs at den tida de har til rådigheit i faget, er knapp. Produksjonen bør derfor ikkje vere for omfattande eller teknisk krevjande. Som oftast må de jobbe saman i eit produksjonsteam, og de må halde dykk til eit bestemt budsjett.

Hensikta med oppdraget er først og fremst at de som elevar skal ha eit fagleg utbytte. Be derfor alltid om tilbakemelding frå oppdragsgivar når produksjonsprosessen er ferdig.

Læringsressursar

Medieproduksjon på oppdrag

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?