Hopp til innhald

  1. Home
  2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
  3. MedieproduksjonChevronRight
  4. LydproduksjonChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Lydproduksjon

I dette emnet får du ei innføring i ulike lydtypar, lydopptak, lydredigering, forteljeteknikk og stemmebruk. Du får også trening i å gjennomføre ei kort radiosending.

Mikrofon og skjerm med digitale lydspor. Foto.

Vi omgir oss med lyd kor vi enn er. Miljølyd er den naturlege lyden som finst på ein bestemt stad, anten der er trafikkstøy ute på gata eller knitring frå peisen på hytta. Effektlyd er enkeltlydar av kort varigheit som blir brukt som ein spesiell effekt i ein lydproduksjon. Slike lydar blir ofte forsterka, slik at dei kan høyrast ekstra tydeleg. Ein annan type lyd som er vanleg å bruke i lydproduksjonar, er musikk.

Røysta er likevel det viktigaste instrumentet for alle som jobbar i radio. Gjennom å variere røysta kan du skape ei kjensle av intimitet, truverd, dramatikk eller partystemning.

Kvaliteten på eit lydopptak er avhengig av at du bruker rett utstyr til rett føremål. Av og til må du bruke ein spesiell mikrofon for å få rett lydkvalitet. Det finst mange ulike redigeringsprogramm for lyd. Her lærer du enkle funksjonar i gratisprogrammet Audacity.

Læringsressursar

Lydproduksjon

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar