Hopp til innhald

  1. Home
  2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
  3. Arbeidsplanar og eksamenChevronRight
  4. Typesvar – skriftleg eksamen MIK 2ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Rettleiing

Typesvar – skriftleg eksamen MIK 2

Mange elevar og lærarar etterspør eksempel på korleis eit skriftleg oppgåvesvar i MIK 2 kan sjå ut.

Eksamen. Fotografi.

Typesvar er ikkje ein fasit

Faglærar Alf Jansen ved Voss gymnas har, på oppfordring frå elevane i MIK 2-gruppa 2012–2013, laga eit eksempel på ei tenkt eksamensoppgåve og eit typesvar. Oppgåvesvaret til Jansen tek utgangspunkt i denne kommentaren i Aftenposten: Hvem eier sannheten?

Sjå: Typesvar MIK 2

Filer

Det er fleire måtar du kan svare på ei eksamensoppgåve på. Eit typesvar er derfor ikkje ein fasit for korleis eit oppgåvesvar skal vere. Typesvaret er heller ikkje feilfritt. Diskuter oppgåvesvaret nedanfor i klassa, og kom med forslag til korleis det kan bli betre. Kva for karakter synest du dette typesvaret bør få?

Alf Jansen har også laga ei tipsliste som du kan ha stor nytte av :

Metodikk ved førebuing og oppgåveskriving

Filer

Læringsressursar

Arbeidsplanar og eksamen