Hopp til innhald

  1. Home
  2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
  3. Medietekstar og medieanalyseChevronRight
  4. MedieanalyseChevronRight
  5. Ikonar i vår tidChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Ikonar i vår tid

Darman Fauzi sitt måleri av Marilyn Monroe med blod rennande frå eit auge var ein del av utstillinga "Church of all stars" i Kulturkirken Jakob i Oslo. Lag eit tilsvarande bilete i Photoshop av ein person som framstår som eit ikon i vår tid.

Marilyn Monroe
Marilyn Monroe

Oppgåve 1

  1. Kva for trekk i biletet bryt med dei bileta vi vanlegvis ser av Marilyn Monroe? Sjå biletsamlinga Googlebilete av Marilyn Monroe
  2. Kvifor trur du kunstnaren har valt å framstille henne slik?
  3. Mange omtalar Marilyn Monroe som eit ikon for vår tid. Kva meiner vi med det?

Oppgåve 2

  1. Lag eit bilete i Photoshop eller eit anna biletbehandlingsprogram med utgangspunkt i ein person som du meiner verkar vere som eit ikon i dag.
  2. Legg til eitt eller fleire teikn i biletet som ein personleg kommentar til kva og kven vi vel å tilbe i kulturen vår.

Læringsressursar

Medieanalyse

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter