Hopp til innhald

  1. Home
  2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
  3. Medietekstar og medieanalyseChevronRight
  4. MedieanalyseChevronRight
  5. Frå ikon til verbaltekstChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåver og aktivitetar

Frå ikon til verbaltekst

I mange land finst enno telefonkioskar der du betaler for å telefonere. Enkle ikon fortel brukarane korleis dei skal gå fram.

ikoner

Frå ikon til ord

Lag ein tekst der du formidlar den same bodskapen ved hjelp av ord og setningar.

Kva veikskapar har teksten din når det gjeld å kommunisere med ulike mottakarar, samanlikna med den ikonbaserte teksten på biletet?

Sjekkliste

  • Har du fått med all nødvendig informasjon i teksten din?
  • Er teksten formulert slik at mottakarane forstår kva du meiner?
  • Har du vurdert kva for effekt teksten din vil ha for ulike mottakarar som born, vaksne eller personar som ikkje har vakse opp i Noreg?

Læringsressursar

Medieanalyse

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar