Hopp til innhald

  1. Home
  2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
  3. Medietekstar og medieanalyseChevronRight
  4. MedieanalyseChevronRight
  5. Teikn, tolking og analyseChevronRight
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Når du har jobba med denne læringsstien, skal du

  • forstå korleis meining oppstår når ein bodskap blir formidla frå avsendar til mottakar
  • kunne skilje mellom ulike typar teikn, og mellom grunnbetydinga til teiknet og dei kjenslene som blir knytte til teiknet
  • forstå kvifor det er viktig å kunne analysere medietekstar