Hopp til innhald

 1. Home
 2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
 3. Medietekstar og medieanalyseChevronRight
 4. MedieanalyseChevronRight
 5. Når teksten forankrar tolkinga av biletetChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Når teksten forankrar tolkinga av biletet

Eit tekstelement eller eit symbol i eit bilete kan styre korleis vi tolkar det. Då seier vi at teksten eller symbolet forankrar biletet.

Plakat som viser en hånd tatovert med sigd og hammer som vil rive i stykker dte norske flagget, og nei skevet med store bokstaver. Illustrasjon.
Norsk NS-plakat frå andre verdskrigen (1940–45).

Denne plakaten frå andre verdskrig består av fleire visuelle element:

 1. Beskriv motivet i biletet.
 2. Beskriv dei ulike elementa som biletet er sett saman av.
 3. Kva for nokre symbol finn du i dette biletet, og kva betydning har symbola?
 4. Kva for eit tekstelement finn du i biletet, og kva fortel måten tekstuttrykket er utforma på?
 5. Kva for ein bodskap formidlar plakaten?
 6. Korleis forankrar symbola og tekstelementet måten vi forstår plakaten på?

Når du har svart på spørsmåla, kan du gjerne studere analysen av ein liknande plakat frå 1936 på kildenett.no: Analyse av plakat

Læringsressursar

Medieanalyse

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter