Hopp til innhald

  1. Home
  2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
  3. Medietekstar og medieanalyseChevronRight
  4. MediesjangrarChevronRight
  5. Kva for sjangertrekk har Snapchat?ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåver og aktivitetar

Kva for sjangertrekk har Snapchat?

Eit par etablerte nettsjangrar er nettstad for mindre verksemder og blogg. Ein nyare nettsjanger er Snapchat-meldinga.

Logoen til Snapchat. Foto.
  • Finn ei snap-melding, gjerne ei av dei offentlege. Finn ein person som ikkje har brukt Snapchat i nokon særleg grad, og få personen til å gå gjennom meldinga du har valt.
  • Spør vedkomande om kva som er uvant og nytt ved Snapchat-meldinga. Kva kjenner han eller ho att frå andre medieuttrykk?
  • Diskuter kva «det mindre kjende» ved Snapchat-meldingar kan komme av.

Hald fram med diskusjonen i større grupper

  • Kva for mediesjangrar finst om 10 år? Kva trur de kan bli nye trekk ved sjangrar på nett?

Tenk over

Dersom du skulle finne på ein sjanger, kva skulle det vere?

Læringsressursar

Mediesjangrar

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar

SubjectEmne

Kjeldemateriale