Hopp til innhald

 1. Home
 2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
 3. Medietekstar og medieanalyseChevronRight
 4. MediesjangrarChevronRight
 5. Analyser ei satirisk teikningChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Analyser ei satirisk teikning

Satire og ironi er humor basert på eit samfunnsengasjement hjå komikaren. Hensikta er å avkle og latterleggjere dei som har makt i samfunnet. Mange er kritiske til det tette bandet mellom dei olympiske leikane og og komersielle interesser.

Babylondon Olympics!
Babylondon Olympics!

Oppgåve 1

Studer Mau Maus teikning Babylondon Olympics!.

 1. Dei blå, gule, svarte, grøne og raude OL-ringane er det offisielle emblemet for dei olympiske leikane. Kva symboliserer desse ringane?
 2. Kva er ein logo?
 3. Kor mange ulike logoar får du auge på du i denne illustrasjonen, og kva set du i samanheng med desse logoane?
 4. Kvifor er desse logoane tekne med i biletet?
 5. Beskriv personen på biletet. Kva tenkjer du på når du ser denne figuren?
 6. Kva er det personen ber i handa?
 7. Kva er det som fell ut av lommene hans?
 8. Kvifor trur du teiknaren har valt å la ein klovn bere det som kan likne på OL-fakkelen?
 9. Kva for bodskap trur du teiknaren prøver å formidle her?

Læringsressursar

Mediesjangrar

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar

SubjectEmne

Kjeldemateriale