Hopp til innhald

  1. Home
  2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
  3. Medietekstar og medieanalyseChevronRight
  4. MediesjangrarChevronRight
  5. Reality-TV og presseetikkChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Reality-TV og presseetikk

Vurder etiske sider ved realityprogram som Paradise Hotel.

Deltakere i Paradise hotell 2009
Deltakarar i Paradise Hotel 2009

Oppgåve 1

Oppgåve 2

  • Les Intervju med Paradise-Maren . Er det greitt å vise alt deltakarane i realityseriar gjer på TV? Kvifor? Kvifor ikkje?
  • Finn eksempel på realityscenar som du meiner ikkje burde bli vist på TV.

Oppgåve 3

Ver varsam-plakaten presiserer at journalistar har plikt til å verne intervjuobjekta mot seg sjølve når dei forstår at intervjuobjekta ikkje ser rekkevidda av det dei seier eller gjer. Bør dette også gjelde for deltakarar i realityseriar?

Læringsressursar

Mediesjangrar

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar

SubjectEmne

Kjeldemateriale