Hopp til innhald

Medie- og informasjonskunnskap

 1. Home
 2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
SubjectEmne

Emne

Filter

 • Tips til årsplanar i medie- og informasjonskunnskap, og informasjon om vurdering og eksamen.

 • Journalistikk, kommunikasjonsverksemd og reklame handlar om å kommunisere ein bodskap til ein sluttbrukar ved hjelp av tradisjonelle eller digitale medium.

 • Hovudområdet dekkjer fleire sentrale emne innan presseetikk, di eiga åtferd som medieaktør, og korleis du kan vurdere informasjon frå ulike kjelder.

 • For å forstå medietekstar må du kunne noko om sjangrar og forteljeteknikk i media, og korleis du kan gå fram når du skal analysere ulike medieuttrykk.

 • Mediehistorie

  Mediehistoria handlar om informasjonsutveksling og kommunikasjon i ulike tidsepokar, og korleis tilgang til ny teknologi har endra samfunnet.

 • Viktige føresetnader i eit demokratisk samfunn er lik tilgang til informasjon, ytringsfridom og at media tek samfunnsoppdraget sitt på alvor.

 • Mediepolitikarar regulerer produksjon, distribusjon og tilgang til medieinnhald ved hjelp av lover, konsesjonar og økonomiske støttetiltak.

 • Ut i verda

  Internasjonale mediestrukturar er prega av digitalisering, kommersialisering og globalisering.

 • Mediekritikk handlar om å kunne vurdere, gjennomskode og stille kritiske spørsmål til media. Skal du gå grundig til verks, bør du kjenne til korleis ein medieforsker jobbar.

 • Medieproduksjon

  Medieproduksjon handlar om planlegging, utforming, lagring og distribusjon av medieuttrykk i ulike format ved hjelp av digitale verktøy og programvare.

Om medie- og informasjonskunnskapsfaget

Nerd som spiller på mobilen. Foto.

Om medie- og informasjonskunnskapsfaget

I faget medie- og informasjonskunnskap lærer du om media si rolle i samfunnet, både i historisk perspektiv og i notidsperspektiv. Du analyserer og vurderer informasjon og underhaldning som er publisert i redaksjonelle medium og i sosiale medium. Du skal også trene på å jobbe som journalist, og produsere eigne medieuttrykk i ulike format.

Nytt innhald

Nyheitsbrev

Hald deg oppdatert. Abonner på siste nytt frå NDLA.

Facebook