Hopp til innhald

  1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. NaturgrunnlagetChevronRight
  4. Berekraftig naturbrukChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Berekraftig naturbruk

Berekraftig naturbruk vil seie at vi forvaltar naturressursane på ein slik måte at også dei som kjem etter oss, kan ha nytte av dei same ressursane. I dette emnet lærer du om korleis naturbruksnæringane er avhengige av og baserte på ulike naturtypar.

Stor aure blir sloppe ut. Foto.

Læringsressursar

Berekraftig naturbruk