Hopp til innhald

 1. Home
 2. Naturbruk Vg1ChevronRight
 3. Naturbasert aktivitetChevronRight
 4. Reiseliv, helse, omsorg og læringChevronRight
 5. Arbeidstrening på gardChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Arbeidstrening på gard

Inn på tunet er ei godkjenningsordning for gardsbruk som leverer velferdstilbod til menneske som av ein eller annan grunn treng allsidig arbeidstrening, hjelp til å koma seg etter sjukdom, som ønskjer å læra gjennom praktisk arbeid, eller som vil ha den gode opplevinga det kan vera å ha kontakt med dyr.

Filmen over frå NRK handlar om ei jente som strevar med livet sitt, og som opplever fellesskap, meistring og arbeidsglede på ein Inn på tunet-gard i Sogn og Fjordane.

Sjå filmen og prøv å finna svar på desse spørsmåla:

 1. Kva handlar filmen om?
 2. Kva er det jenta i filmen liker ved det å vera på gard?
 3. Kva dyr er det på denne garden?
 4. Kvifor er det viktig for ho at det er dyr på garden?
 5. Kor mange prosent av norske kommunar har tilbod om arbeidstrening på gard?
 6. Kva for faglege kvalifikasjonar har gardbrukaren i denne filmen?
 7. Tenk gjennom: Kva for personlege eigenskapar meiner du ein gardbrukar på ein slik gard bør ha?
 8. Tenk gjennom: Kva for arbeidsoppgåver på skulegardsbruket på skulen din kan passa for personar som treng arbeidstrening?

Hugselappen

Inn på tunet er ei godkjenningsordning for gardsbruk som vil levera tenester til barn, ungdom og vaksne som treng:

 • arbeidstrening
 • hjelp til å koma seg etter sjukdom
 • læring gjennom praktisk arbeid
 • kontakt med dyr
 • Det finst Inn på tunet-tilbod i meir enn 60 prosent av kommunane i landet.

I Norge er det NAV som bestemmer om ein person kan får arbeidstrening på ein Inn på tunet-gard.

 • Eit av måla til NAV er å få fleire menneske i arbeid og aktivitet og færre på stønad.
 • NAV er ei forkorting for Arbeids- og velferdsforvaltninga i Noreg.

Læringsressursar

Reiseliv, helse, omsorg og læring