Hopp til innhald

  1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert aktivitetChevronRight
  4. Reiseliv, helse, omsorg og læringChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Reiseliv, helse, omsorg og læring

Dette emnet handlar om nye næringar innanfor naturbruk, som turisme, helse og omsorg, pedagogisk tilrettelegging og utvikling av nye produkt og tenester. I emnet lærer du om korleis du kan planleggja, gjennomføra og vurdera aktivitetar knytte til bruk av naturen innanfor både tradisjonelle og nye næringar.

En mor peker ut retningen for sin datter. Foto.

Læringsressursar

Reiseliv, helse, omsorg og læring