1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert aktivitetChevronRight
  4. Berekraftig naturbrukChevronRight
  5. FritidsfiskeChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Fritidsfiske

Fiske er ein naturbasert aktivitet som vert utøvd i natur- og kulturlandskapet i lokalmiljøet. Vi fiskar både i saltvatn og i ferskvatn. Mange stader er fritidsfiske eit viktig utgangspunkt for å driva reiselivsverksemd. I dette emnet lærer du om ulike former for fiske.

Ungdommer på fisketur i Oslofjorden. Foto.

Læringsressursar

Fritidsfiske

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter