1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert aktivitetChevronRight
  4. Berekraftig naturbrukChevronRight
  5. Jakt og fangstChevronRight
  6. Jaktbare artarChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Jaktbare artar

Vi har lange jakttradisjonar i Noreg. Nokre artar er det meir vanleg å jakta på enn andre.

I Noreg finst det mange dyreartar som er jaktbare. Jaktbare artar er dei artane det er bestemt ei jakttid for.

Dei mest vanlege jaktbare artane:

Storvilt:

Småvilt:

Læringsressursar

Jakt og fangst

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter