1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert aktivitetChevronRight
  4. Berekraftig naturbrukChevronRight
  5. Jakt og fangstChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Jakt og fangst

Heilt sidan isen trekte seg tilbake og menneska tok i bruk landet, har det vore drive jakt og fangst i Noreg. I dag er vi ikkje avhengige av slik hausting for å leva, men kjøt frå vilt er ein betydeleg ressurs. I dette emnet lærer du om korleis jakt og fangst går føre seg no, og du lærer om dei ulike artane det vert jakta på.

Ung kvinne ser i geværsikte. Foto.

Læringsressursar

Jakt og fangst