Hopp til innhald

 1. Home
 2. Naturbruk Vg1ChevronRight
 3. Naturbasert aktivitetChevronRight
 4. FriluftslivChevronRight
 5. FriluftsaktivitetarChevronRight
 6. På fotojaktChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

På fotojakt

I dette arbeidsoppdraget i naturbasert aktivitet skal du først finna bilete du liker, og verta bevisst på kvifor du liker dei. Du skal ta eigne bilete, læra å redigera og deretter å dela dei med resten av klassen. Eit godt bilete kan erstatta mange ord, og seinare skal vi bruka foto i rapportar, når vi skal dokumentera ei arbeidsoppgåve eller når vi skal presentera eit produkt eller ei teneste for andre.

Hender som fotograferer. Foto

Dette skal vi gjera:

Vi skal jobba med temaet i fire økter:

Økt 1 (ca. 45 minutt):

 • Læraren styrer denne delen.
 • Vi diskuterer kva vi kan bruka bilete til generelt, og spesielt i naturbruksfaga på skulen. Deretter ser vi på bilete andre har teke (i plenum), og diskuterer kva som kjenneteiknar eit godt bilete.
 • Læraren viser korleis vi kan redigera bilete på ein enkel måte.

Økt 2 (ca. 15 + 30 minutt):

 • Elevane jobbar to og to saman.
 • Finn minst tre foto av natur/landskap/dyr som de synest er gode.
 • Kopier nettadressene og legg dei inn i eit digitalt dokument som alle i klassen og læraren har tilgang til på nettet. Grunngi kort kvifor de synest biletet er godt.
 • Alle bileta vert viste i klassen før vi startar på tredje økta.

Økt 3 (ca. 1,5 timar):

 • Last inn eit fotoredigeringsprogram på pc-en din (læraren kan gi tips om gratis program).
 • Jobb individuelt: Gå ut og ta minst 20 bilete med eitt av desse temaa:
 • «Haust»
 • «Skulen min»
 • «Maskiner»
 • «Dyrevenner»
 • «Både tobeinte og firbeinte har føter»
 • «Planter til glede og planter til plage»
 • «Arbeidsoppgåver på skulegarden»
 • Rediger bileta du har teke.
 • Vel ut ca. fem–ti bilete og last dei opp i eit delt dokument (læraren fortel kvar). Minst eitt av bileta skal visast i to versjonar: før redigering og etter redigering.

Økt 4 (ca. 1–1,5 timar):

 • Kvar elev presenterer fem–ti av bileta sine for læraren og dei andre i klassen.
 • Alle skriv eigenvurdering og svarer på spørsmål om bruken av bilete.

Etter at dette arbeidsoppdraget er fullført, kan du:

 • finna minst tre eksempel på det du meiner er eit godt foto med tema natur eller menneskeleg aktivitet knytte til natur
 • fortelja kvifor du synest dette er eit godt bilete
 • ta digitale bilete og overføra dei til pc-en
 • installera biletredigeringsprogram på din eigen pc
 • bruka redigeringsprogrammet til å:
  a skjera bilete
  b retta opp bilete
  c endra eksponering/lys i bilete
  d fjerna raude auge
  e laga album av utvalde bilete
  f gjera om frå farge til svart-kvitt-bilete
  g eventuelt leggja til tekst på bilete og laga kollasj av fleire bilete
 • forklara ein annan i klassen korleis du utfører punkta a–g over

Vurdering:

Utfør eigenvurdering ved hjelp av dette skjemaet: Eigenvurdering: På fotojakt

Filer

Avtal med læraren korleis arbeidet skal vurderast med karakter.

Læringsressursar

Friluftsaktivitetar