Hopp til innhald

  1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert tjenesteytingChevronRight
  4. Naturbasert reiseliv og aktivitetChevronRight
  5. Friluftsaktivitetar – planlegging og gjennomføringChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Friluftsaktivitetar – planlegging og gjennomføring

Kva slags friluftsaktivitetar føretrekkjer du? Dette emnet handlar om vanlege aktivitetar vi tenkjer på i samband med friluftsliv. Viss du skal tilby opplevingar for andre, må du sjølv ha gode evner og kunne planleggje og gjennomføre friluftsaktivitetane på ein sikker og berekraftig måte.

Ungdom på padletur i solnedgang. Foto.

Læringsressursar

Friluftsaktivitetar – planlegging og gjennomføring