1. Home
 2. Naturbruk Vg1ChevronRight
 3. Naturbasert aktivitetChevronRight
 4. FriluftslivChevronRight
 5. Trygg i naturenChevronRight
 6. SjøvettreglaneChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Sjøvettreglane

Her er dei viktigaste sjøvitsreglene for eit trygt og hyggeleg båtliv.

 1. Tenk tryggleik
  Eldre mann gir råd.
  Kunnskap og planlegging reduserer risikoen og aukar trivselen.
 2. Ta med naudsynt utstyr
  Mann med armane fulle av utstyr.
  Ein må halde utstyret i orden og ha det lett tilgjengeleg.
 3. Vis respekt for vêr og farvatn
  Ein båt i farleg farvatn.
  Bruk berre båten under eigna tilhøve.
 4. Følg sjøvegsreglane
  Møte på sjøen.
  Rett deg etter føresegnene om vikeplikt, fart og lanterneføring.
 5. Bruk redningsvest eller flyteplagg
  Folk og hund har vest.
  Det er påbode med godkjent flyteutstyr til alle om bord.
 6. Ver utkvilt og edru
  Ein mann blir rådd fra å drikke.
  Promillegrensa er 0,8 når du fører båt.
 7. Vis omsyn
  Uvøren mannøver med båt.
  Tryggleik, miljø og trivsel er eit felles ansvar.

Læringsressursar

Trygg i naturen

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter