Hopp til innhald

 1. Home
 2. Naturbruk Vg1ChevronRight
 3. Naturbasert aktivitetChevronRight
 4. FriluftslivChevronRight
 5. Trygg i naturenChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Førstehjelp

I dette arbeidsoppdraget skal du læra dei viktigaste prinsippa for akutt førstehjelp: Kva du gjer når du kjem først til skadestaden, korleis du varslar, utfører hjarte-lunge-redning, stansar bløding og spjelkar eit brot. Du lærer også om symptom på hjerneristing, akutt hjartesjukdom og epilepsi.

Hånd med kompress. Foto.

Hånd med kompress. Foto.

Dette skal vi gjera:

 1. Vi bruker først ca. to skuletimar på å gå gjennom læringsstien for førstehjelp på NDLA.
 2. Den praktiske delen av førstehjelpsdagen er lagd opp som stasjonsundervisning. Elevar frå Vg2 bemannar dei ulike stasjonane.
 3. Læraren deler klassen inn i seks grupper. Gruppene startar dei praktiske øvingane ved kvar sin stasjon og byter stasjon etter 30 minutt.
 4. Før gruppene byter stasjon og tema, har alle i gruppa gjennomført det praktiske arbeidet på denne stasjonen minst éin gong – og helst fleire gonger. I tillegg har kvar av dykk teke eitt bilete og skrive rapportar frå det de skulle læra på denne stasjonen.
 5. Stasjon 1: Kva gjer du når du kjem først til skadestaden, eller når du finn ein livlaus person? Stikkord: eigen tryggleik, vurdera pasienten, varsling, frie luftvegar, sideleie.
 6. Stasjon 2: Hjarte-lunge-redning
 7. Stasjon 3: Stansa blødingar, stella mindre sår og gnagsår
 8. Stasjon 4: Forstuving og brot
 9. Stasjon 5: Akutte sjukdommar og hovudskadar/hjerneristing
 10. Stasjon 6: Forbrenningsskadar og frostskadar/nedkjøling
 11. Når alle gruppene har gått gjennom alle stasjonane, vert det sett av tid til å laga ferdig og levera inn dei individuelle rapportane.
 12. Vi ryddar opp utstyret, summerer opp dagen i plenum og gjennomfører eigenvurdering.

Etter denne økta kan du:

 • forklara kva du må vurdera dersom du kjem først til ein skadestad der det er mogleg personskade
 • forklara kvar og korleis du kan varsla dei aktuelle nødetatane
 • vurdera om ein person er bevisstlaus
 • sjekka om ein person pustar
 • forklara korleis du kan sikra frie luftvegar
 • leggja ein person i sideleie og forklara når dette er aktuelt
 • utføra hjarte-lunge-redning
 • stansa bløding
 • forklara kva du kan gjera for å førebyggja gnagsår
 • forklara korleis du steller gnagsår og småsår
 • forklara kva du skal gjera dersom nokon vert biten av hoggorm
 • forklara symptom på hjerneristing og aktuelle tiltak
 • forklara symptom på akutt hjartesjukdom og aktuelle tiltak
 • visa kvar skulen din eventuelt har skulen din eventuelt har ein hjartestartar og forklara korleis du bruker han
 • forklara nokre kjenneteikn på epileptisk anfall og aktuelle tiltak
 • forklara korleis sukkerslag og insulinsjokk kan arta seg, og kva som kan vera aktuelle tiltak
 • leggja støttebandasje på ein ankel
 • spjelka ein legg eller ein arm
 • skriva ein rapport der du har med:
  a 1–2 bilete eller teikningar som illustrerer temaet på kvar stasjon
  b ein tekst om kva du lærte på kvar stasjon (stikkord: skadeskildring/symptom og tiltak)

Vurdering:

Læringsressursar

Trygg i naturen

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter