Hopp til innhald

  1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert aktivitetChevronRight
  4. FriluftslivChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Friluftsliv

Friluftsliv handlar om å opphalda seg og driva fysisk aktivitet i friluft på fritida – for å få miljøforandring og naturopplevingar. I dette emnet lærer du om friluftsliv i Noreg, og om korleis vi kan ferdast ute på ein trygg måte.

Nordlys over lavvoleir med bål. Foto.

Emner

Friluftsliv

  • I dette emnet lærer du om allemannsretten og kva som er typisk for det norske friluftslivet.

  • Trygg i naturen

    Dette emnet handlar om korleis du kan ferdast på ein trygg måte i naturen.

  • Kva slags friluftsaktivitetar føretrekkjer du? Dette emnet handlar om vanlege aktivitetar vi assosierer med friluftsliv.