Hopp til innhald

 1. Home
 2. Naturbruk Vg1ChevronRight
 3. Naturbasert aktivitetChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Naturbasert aktivitet

I dette hovudemnet vert du kjend med ulike naturbaserte aktivitetar. Du lærer å utføra yrkesrelevante aktivitetar ute, og du lærer om korleis naturressursane kan brukast til alternativ næringsverksemd og entreprenørskap. Naturbasert aktivitet er eitt av to programfag på vg1 Naturbruk.

Ungdom som balanserer på tau i Galdhøpiggen Klatrepark. Foto.

Slik skildrar læreplanen for Vg1 naturbruk dette programfaget:

«Programfaget omfatter ulike perspektiver ved naturbaserte aktiviteter slik disse utøves i lokalt natur- og kulturlandskap. I dette inngår å planlegge, gjennomføre og vurdere på et grunnleggende nivå aktiviteter knyttet til bruk av natur innen tradisjonelle og nye næringer som turisme, helse og omsorg, pedagogisk tilrettelegging og utvikling av nye produkter og tjenester. Aktivitetene omfatter det å kunne orientere seg i naturen, beskrive naturtype, gjenkjenne typiske arter, beskrive landskapsutforming og klima og forholde seg til dette i utøvelsen av yrkesrelevante aktiviteter.

Programfaget skal dyktiggjøre eleven til seinere å kunne utvikle næringsvirksomhet og entreprenørskap. Programfaget omfatter bærekraftig forvaltning av naturressurser og naturområder innenfor gjeldende rammebetingelser, regelverk og krav til personlig sikkerhet. Videre omfatter også programfaget bruk og vedlikehold av utstyr knyttet til naturbaserte aktiviteter.»

Emner

Naturbasert aktivitet

 • Friluftsliv

  Friluftsliv handlar om å opphalda seg og driva fysisk aktivitet i friluft på fritida – for å få miljøforandring og naturopplevingar.

 • Berekraftig naturbruk vil seia at vi forvaltar naturressursane på ein slik måte at også dei som kjem etter oss, kan ha nytte av dei same ressursane.

 • Dette emnet handlar om nye næringar innanfor naturbruk: turisme, helse og omsorg, pedagogisk tilrettelegging og utvikling av nye produkt og tenester.

 • Naturbruksyrke

  I dette emnet får du ei innføring i arbeidsoppgåvene innanfor dei ulike naturbruksyrka. Kva er du flink til, og kva skal du leggja vekt på når du skal velja yrke?