Hopp til innhald

 1. Home
 2. Naturbruk Vg1ChevronRight
 3. Naturbasert tjenesteytingChevronRight
 4. Naturbasert reiseliv og aktivitetChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Naturbasert reiseliv og aktivitet

Reiseliv er ei av dei raskaste veksande næringane i verda, og etterspørselen etter naturbaserte opplevingar aukar. I dette emnet blir du kjent med ulike naturbaserte aktivitetar og lærer å utføre aktivitetar ute. Skal du tilby opplevingar for andre, må du gjennomføre aktivitetane på ein sikker måte.

Ungdom som balanserer på tau i Galdhøpiggen klatrepark. Foto.

Emne

Naturbasert reiseliv og aktivitet

 • Jakt og fangst

  I dette emnet lærer du om korleis jakt og fangst går føre seg i dag, og du lærer om dei ulike artane det blir jakta på.

 • Fritidsfiske

  Mange stader er fritidsfiske eit viktig utgangspunkt for å driva reiselivsverksemd. I dette emnet lærer du om ulike former for fiske.

 • Nyttevekstar er planter som kan brukast som mat eller råstoff. I dette emnet lærer du om nokre nyttevekstar.