Hopp til innhald

  1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert tjenesteytingChevronRight
  4. Garden som arena for omsorg, læring og opplevingarChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Garden som arena for omsorg, læring og opplevingar

Med utgangspunkt i ressursar på garden eller på annan landbrukseigedom er det mogleg å utvikle ei tilleggsnæring. Ein kan mellom anna tilby opplevingar, omsorg eller læring. Dette emnet viser døme på slik tjenesteyting.

Jente som legg ansiktet mot mana på ein hest. Foto.
Jente som koser med ein hest

Læringsressursar

Garden som arena for omsorg, læring og opplevingar