Hopp til innhald

  1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert tjenesteytingChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Naturbasert tjenesteyting

Dette emnet handlar om nye næringar innanfor naturbruk, som turisme, helse og omsorg, pedagogisk tilrettelegging og utvikling av nye produkt og tenester. Du lærer om korleis du kan planleggje, gjennomføre og vurdere aktivitetar knytte til både tradisjonelle og nye næringar.

Ei mor peiker ut retninga for dottera si. Foto.

Emne

Naturbasert tjenesteyting